Genel KurulDerneğimizin 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı ( 2019-2020 ) 15 Haziran 2021, Salı günü, saat 13:30' da Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Binası Şadi Türk Bulvarı No: 19 Malıköy -Temelli - Sincan/ANKARA adresinde toplanıldı.

  Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede:

 1. Genel Kurul Toplantısına ait davet ilanlarının toplantı yer, saat tarih ve gündemi gösterilerek faks, e-mail ve derneğin internet sitesinden duyuru yoluyla yapıldığı,
 2. Genel Kurul toplantı listesinde (hazirun) 91 Üyenin kayıtlı bulunduğu, toplantı da ise 46 üyenin hazır bulunduğu.
 3. Toplantıya gelenlerce Genel Kurtul toplantı listesine atılan imzalara göre toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığından toplantı dernek başkanı Soner HASÇELİK tarafından açıldı.

 1. Yoklama ve Açılış Başkan Soner HASÇELİK tarafından yapıldı.
 2. Atatürk, silah arkadaşları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
 3. Divan Başkanlığı için Soner HASÇELİK ve Nalan BENLİ tarafından verilen yazılı önerge ile Divan Başkanlığına Şadi TÜRK, katip üyeliklere Yüksel KARADAĞ ve Bektaş ORTAKÇI seçilmesi önerildi. Başkanlığına Şadi TÜRK, katip üyeliklere Yüksel KARADAĞ ve Bektaş ORTAKÇI oy birliğiyle seçildiler. Divan'a Toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu Başkan Soner HASÇELİK tarafından okundu. Sayın Şadi TÜRK söz aldı. Yönetim Kurulu üyelerine Dernek çalışmaları için teşekkür etti.
 5. İşletme hesabı tablosu Soner HASÇELİK tarafından okundu. 2019 yılı ve 2020 yılı ayrı ayrı oylandı. Görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.
 6. 2019-2020 Yılları Denetim Kurulu Raporları Burak EGELİĞİ tarafından okundu. Ayrı ayrı raporlar oylandı ve onaylandı.
 7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporları ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
 8. Gelecek dönem çalışma programı ve tahmini bütçe başkan Soner HASÇELİK tarafından, okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. 2021-2022 yılı tahmini bütçesi, fasıllar arası aktarma yetkisi ile birlikte oy birliği ile kabul edildi.
 9. Onur Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimine geçildi, Tasnif heyeti olarak divana oybirliği ile yetki verildi. Birleşik tek liste ile seçimler yapıldı. Yapılan gizli oy açık tasnif seçimler sonucunda, 2 yıllığına görev yapmak üzere aşağıdaki kişiler yetkili organlarına seçildiler.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler


Soner HASÇELİK
Mustafa Serdar TÜTEK
Nalan BENLİ
F. Öncel MOCAN
Aslı SEZGİN
Mehmet İzzet ÖZAYDIN
Burak EGELİĞİ

Denetim Kurulu Asıl Üyeler


Ahmet AYDOĞAN
Doruk ÖZERCİYES
Buğra Cenk DOĞANCIOĞLU

Onur Kurulu Asıl Üyeler


Edip Yaşar ALIÇLI
Ahmet Zeki TOPDEMİR
Yüksel KARADAĞ

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler


S. Türel POYRAZ
Berkan BAYKAM
Mustafa AKMERMER
Bektaş ORTAKÇI
Yusuf TAŞÇI
Karacan YERİŞ
Mustafa AKKOÇ

Denetim Kurulu Yedek Üyeler


Mehmet Fatih SÖNMEZ
Yusuf ATİK
Mithat ALAGÖZ

Onur Kurulu Yedek Üyeler


Abidin ŞAHİN
Atakan YALÇINKAYA
Ali GÖK