ANA SAYFA
 BASAD GENEL KURUL
 Hakkımızda
 Amaçlarımız
 Görevlerimiz
 Tüzük – İç Tüzük
 Üyelerimiz
 Duyurular
 Eğitim Duyuruları
 BASAD Burs
 Başkent’ten Haberler
 BASAD Bülten
 Faydalı Linkler
 Faydalı Bilgiler
 İletişim


 çıkış
Site Ziyaretçileri
1 ziyaretçi online
 

BASAD olarak Amaçlarımız

 Derneğimizin amacı; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda  sanayici ve işadamlarının Türkiye ve Dünya koşullarında yaşanan ve yaşanacak olan sorunlar karşısında; katılımcı, örgütlü ve sivil birlikteliğini sağlamak, dayanışmayı güçlendirmek, geniş toplum kesimleriyle buluşulmasını kolaylaştırmak, her alanda gelişime, dönüşüme ve değişime katkı sunmaktır.

 a. Atatürk Devrim ve ilkeleri doğrultusunda Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılmasına katkıda bulunmak,

 b. Demokrasi ve insan haklarının ulusal ve evrensel ölçekteki ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, asli görevlerine odaklanmış etkin bir Türkiye Cumhuriyeti devletinin kökleşip derinleşmesine yardımcı olmak,

 c. Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefine bağlı kalmak ve bu hedefin gerçekleşmesi yönünde kesintisiz çaba göstermek,

 d. Toplumsal yapının gelişmesine, demokratik sivil toplumun bütün kurum ve kurallarıyla kökleşmesine ve derinleşerek yaygınlaşmasına çalışmak,

 e. Laik, demokratik cumhuriyetin, insan  haklarına saygılı, eksiksiz bir demokrasi ve hukuk devleti anlayışına sahip çıkmak, bireyin ve toplumun aydınlanması ve güçlenmesi için çalışmak,

 f. Sanayici ve işadamlarının Türk Toplumunun öncü ve girişimci grubu olduğu inancıyla hareket etmek ve bu yöndeki uygulamaların izleyiciliğini yapmak,

 g. Sosyal piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyapısının yerleşmesine, iş dünyasının evrensel iş ahlakına, etik kurallarına uygun bir biçimde faaliyette bulunmasına çalışmak,

 h. Uluslararası ilişkilerde insanımızın ve ulusumuzun yararlarını ve egemenlik haklarını gözetmek,

 I. Her alandaki küreselleşmenin kaçınılmazlığını görür, Türk Sanayici ve Hizmet kesiminin rekabet gücünün artırılmasına, uluslararası ekonomik sistemde belirleyici  ve kalıcı bir yer edinmesi gerektiğine inanır, AB’ye katılım sürecinin kısa sürede tamamlanması ve katılımın tamamlanması sonrasında da birlikteliğin sektörel bazda sorunsuz sürdürülmesi yönünde çalışmak,

 j. Türkiye’de özgürlükçü ekonomi kurallarının yerleşmesini desteklemesinin yanı sıra, ülkenin insan ve doğal kaynaklarının  en ileri teknolojik yeniliklerle desteklenerek etkin bir biçimde kullanılmasını, verimlilik ve kalitenin sürdürülebilir kılınmasını sağlayacak ortamın yaratılmasını, rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen politikaları desteklemek,

 k. Her türlü köktenciliğe, toplumsal kirliliğe, şiddete karşı çıkmak,

 l. Sanayinin çevreyle uyumlu olmasına, çevreyi koruma bilincinin yaygınlaştırılmasına çaba göstermek.

 m. Olgu ve olaylar karşısında amaçları çerçevesinde oluşan görüş ve önerilerini; parlamentoya, hükümete ve yerel yönetimlere, yabancı devletlere, uluslararası kuruluşlara, ülke ve dünya kamuoyuna çeşitli iletişim kanallarıyla ileterek  düşünce ve hareket birliği sağlamak, kamuoyu oluşturmak.


 


Duyurular

Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2015 günü yapıldı.

BASAD
DOVIZ KURUNDAKI DUSUSDEN MEMNUNMUSUNUZ?
EVET
HAYIR
KISMEN
FIKRIM YOK
 
Warning: include_once(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/ftpbsd/public_html/templates/latismain/footer.php on line 80

Warning: include_once(http://tools.hostservisi.com/exchange/doviz.html): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/ftpbsd/public_html/templates/latismain/footer.php on line 80

Warning: include_once(): Failed opening 'http://tools.hostservisi.com/exchange/doviz.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/ftpbsd/public_html/templates/latismain/footer.php on line 80
Ankara'da Bugün
Click for Ankara, Turkey Forecast
İstanbul'da Bugün
Click for Istanbul, Turkey Forecast
İzmir'de Bugün
Click for Izmir, Turkey Forecast