Genel KurulDerneğimizin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı (2017-2018) 10 Mayıs 2019, Cuma günü, saat 14:30'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi idari Binası Şadi Türk Bulvarı 20.Cadde No:25 Malıköy - Temelli - Sincan/ANKARA adresinde toplanıldı.

  Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede:

 1. Genel Kurul Toplantısına ait davet ilanlarının toplantı yer, saat tarih ve gündemi gösterilerek faks, e-mail ve derneğin internet sitesinden duyuru yoluyla yapıldığı,
 2. Genel Kurul toplantı listesinde (hazirun) 85 Üyenin kayıtlı bulunduğu, toplantı da ise 29 üyenin hazır bulunduğu.
 3. Toplantıya gelenlerce Genel Kurtul toplantı listesine atılan imzalara göre toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığından toplantı dernek başkanı Soner HASÇELİK tarafından açıldı.
 1. Yoklama ve Açılış Başkan Soner HASÇELİK tarafından yapıldı.
 2. Atatürk, silah arkadaşları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
 3. Divan Başkanlığı için Soner HASÇELİK ve Nalan BENLİ tarafından verilen yazılı önerge ile Divan Başkanlığına Şadi TÜRK, katip üyeliklere Öncel MOCAN ve Mustafa AKKOÇ’un seçilmesi önerildi. Başkanlığına Şadi TÜRK, katip üyeliklere Öncel MOCAN ve Mustafa AKKOÇ oy birliğiyle seçildiler. Divan'a Toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu Başkan Soner HASÇELİK tarafından okundu. Sayın Şadi TÜRK söz aldı. Yönetim Kurulu üyelerine Dernek çalışmaları için teşekkür etti.
 5. İşletme hesabı tablosu Öncel MOCAN tarafından okundu. Görüşmeye açıldı söz alan olmadı. İşletme hesabı oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.
 6. Denetim Kurulu Raporu Öncel MOCAN tarafından okundu. Rapor görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.
 7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporları ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
 8. Onur Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimine geçildi, Tasnif heyeti olarak divana oybirliği ile yetki verildi. Birleşik tek liste ile seçimler yapıldı. Yapılan gizli oy açık tasnif seçimler sonucunda, 2 yıllığına görev yapmak üzere aşağıdaki kişiler yetkili organlarına seçildiler.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler


Soner HASÇELİK
Mustafa Serdar TÜTEK
Nalan BENLİ
F. Öncel MOCAN
Aslı SEZGİN
Sabri Zafer ÜDÜL
Adnan EBETÜRK

Denetim Kurulu Asıl Üyeler


Berkan BAYKAM
Yaman Volkan DÖLEK
Burak EGELİĞİ

Onur Kurulu Asıl Üyeler


Edip Yaşar ALIÇLI
Raşit MOR
Yüksel KARADAĞ

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler


Doruk ÖZERCİYES
S. Türel POYRAZ
Mustafa AKKOÇ
Mustafa AKMERMER
Bektaş ORTAKÇI
Yusuf TAŞÇI
Karacan YERİŞ

Denetim Kurulu Yedek Üyeler


Mehmet Fatih SÖNMEZ
Yusuf ATİK
Mithat ALAGÖZ

Onur Kurulu Yedek Üyeler


Ahmet Zeki TOPDEMİR
Atakan YALÇINKAYA
Ali GÖK